Upisi

STEAM GRADITELJI, PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTA

STEAM INŽENJERI, FINANCIJSKA PISMENOST

STEAM LAB - Upisi

STEAM radionice u školama Rakitje

5.2.2024. kreću STEAM edukacije sa LEGO kockama.

– STEAM GRADITELJI,
(namijenjen djeci od 6 do 10 godina)

– PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTA
(za djecu od 6 do 12 godina)

– STEAM INŽENJERI
(je predviđen za djecu od 8 do 12 godina)

– FINANCIJSKA PISMENOST
(za djecu od 6 do 14 godina)

STEAM LAB - Upisi

STEAM radionice u školi Strmec

7.2.2024. kreću STEAM edukacije sa LEGO kockama.

– STEAM GRADITELJI,
(namijenjen djeci od 6 do 10 godina)

– PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTA
(za djecu od 6 do 12 godina)

– STEAM INŽENJERI
(je predviđen za djecu od 8 do 12 godina)

– FINANCIJSKA PISMENOST
(za djecu od 6 do 14 godina)

STEAM LAB - Upisi

STEAM radionice u Jagnjić Dol

1.2.2024. kreću STEAM edukacije sa LEGO kockama.

– STEAM GRADITELJI,
(namijenjen djeci od 6 do 10 godina)

– PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTA
(za djecu od 6 do 12 godina)

– STEAM INŽENJERI
(je predviđen za djecu od 8 do 12 godina)

– FINANCIJSKA PISMENOST
(za djecu od 6 do 14 godina)

STEAM LAB - Upisi

STEAM radionice u Španskom

6.2.2024. kreću STEAM edukacije sa LEGO kockama.

– STEAM GRADITELJI,
(namijenjen djeci od 6 do 10 godina)

– PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTA
(za djecu od 6 do 12 godina)

– FINANCIJSKA PISMENOST
(za djecu od 6 do 14 godina)

STEAM radionice u Križevcima

STEAM radionice u Križevcima

2.3.2023. kreću STEAM edukacije sa LEGO kockama.

– STEAM GRADITELJI,
(namijenjen djeci od 6 do 10 godina)

– PROGRAMIRANJE LEGO ROBOTA
(za djecu od 6 do 12 godina)

– STEAM INŽENJERI
(je predviđen za djecu od 8 do 12 godina)

– FINANCIJSKA PISMENOST
(za djecu od 6 do 14 godina)